Sekretess

Vi följer PUL lagen och GDPR, vi säljer inga personuppgifter till tredje part.

GDPR (General Data Protection Regulation), trädde i kraft den: 25 maj 2018, och ersätter den gamla personuppgiftslagen. Detta kan komma att beröra Er på grund av att Ni har varit kund hos oss, är för närvarande kund eller blivande kund. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att skydda grundläggande intressen.

 

För vår del sker det ingen förändring eftersom vi alltid har varit väldigt noga med sekretessen gentemot Er som kund, uppdragsgivare. Vi har alltid hanterat Era uppgifter med största respekt, där datorer med uppgifter om Er enbart hanteras av mig, Patrick Postma. Vi har heller aldrig köpt eller sålt några uppgifter om Er, utan de uppgifter vi har, är de vi har fått genom att Ni som kund eller uppdragsgivare någon gång har varit i kontakt med oss eller som vi har letad upp själva via nätet såsom adress eller postnummer.

Men för Er som kund eller uppdragsgivare till oss, innebär den nya lagen att Du har rätt att be att få bli borttagen ur vårt register.

Om Ni är kund eller uppdragsgivare till oss, så behöver vi ha Din tillåtelse att spara vissa uppgifter om Dig. Detta för att vi ska kunna kontakta Dig, skicka ev. fakturor, skriva avtal och för att vi ska kunna sköta vår bokföring korrekt. Det är ditt namn, fullständigt adress, telefonnummer och mailadress som vi behöver för detta ändamål.

Ifrån vissa kunder behöver vi spara det kompletta personnumret på grund av att Ni har rätt till ROT eller RUT bidrag. Detta är nödvändigt för att systemet ska kunna identifiera Er korrekt och för att varken jag eller systemet ska kunna förväxla Er med andra kunder.

En del kunder återkommer efter flera år, så vi har beslutat att inte plocka bort några kunder ur vårt register efter en viss tid.

Men om Ni önskar bli borttagen ur vårt register, så hör av Er så raderar vi naturligtvis alla Era uppgifter permanent, skicka ett e-postmeddelande till patrick.postma@tehdaspuu.com.

Tack för att Ni tog Er tiden att läsa detta.

Hör av Dig om Du har några frågor kring hur vi hanterar Dina uppgifter igenom att skicka ett epostmeddelande till patrick.postma@tehdaspuu.com .

OBS! Ni måste själv meddela oss om Ni vill bli borttagen ur vårt register. Får vi inget meddelande så sker ingen förändring och därmed har Ni även godkänt att stå kvar!

Vill Du läsa mer om GDPR så kan Ni gå in på:  https://www.wesafe.se/individens-rattigheter-och-dina-skyldigheter-nar-den-nya-dataskyddsforordningen-trader-i-kraft/

 

Patrick Postma, företrädare och VD för;                         

TEHDASPUU Ab      
Trädgårda